Blogs

Durf te vragen? Durf te kiezen!

Met de huidige online mogelijkheden en snelle communicatiemiddelen is het heel eenvoudig om vragen te stellen. Een slimme tip, een snelle oplossing, meedenken, omdenken. Er is zelfs een hashtag voor. Een goede zaak. Daarmee kunnen we elkaar helpen. Voor veel situaties zou ook een hashtag voor durf te kiezen passend zijn. Want in onder andere marketing draait het net zo goed om het durven maken van beslissingen. En daar zijn we niet altijd even goed in blijkt.

Jouw verhaal houdt geen stand, als….

In een eerder blog werd aandacht besteed aan het belang van een juist perspectief op de missie en visie van jouw bedrijf versus datgene wat jouw klant ervaart. Het skelet versus de ervaring. Voor de volledigheid nog even in de herhaling:

 

Simpele tips voor meer effect

Is marketing voor mkb echt anders dan voor grote bedrijven? Jazeker! Want wat je doet, moet nóg strakker geregisseerd worden (budget). Je moet nog beter op je bestaande klanten passen (prioriteit). En door de marktsituatie nog creatiever zijn (verzadiging). Een aantal tips voor meer effect.

Wat heeft jouw klant aan jouw missie?

Gevleugelde businesstaal is het. Missie, Visie, Kernwaarden. Lees het hardop en het doet denken aan de naamvallen van de Duitse taal: der, die en das. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als bedrijfskundig marketeer houd ik me uiteraard regelmatig bezig met het helpen formuleren van een missie en visie. Want het vormt het fundament onder menig businessplan. Boeiend is de waarde die door veel ondernemers aan de missie, visie en kernwaarden worden gehecht. Als doel op zich. 

 

Meetbaar maken van resultaat

Het is een bekende quote voor ondernemers én marketeers. Ooit stelde John Wanamaker vast:  "Half the money I spend on advertising is wasted; the trouble is I don't know which half."

 

De meerwaarde van marketing in een fluctuerende markt

Tijdens een recent congres werd in beeld gebracht hoe ontwikkelingen elkaar de afgelopen decennia in versneld tempo opvolgen. De afgelopen 150 jaar is ontzettend veel veranderd en deze lezing ging over de impact van de veranderingen van, pakweg, de afgelopen 5 tot 20 jaar. Heel boeiend. En als marketingprofessional intrigeert me dat nog veel meer, want dit is de dagelijkse praktijk van mijn klanten en dit is de marktomgeving waarin we werken. Welke meerwaarde speelt marketing in deze veranderende markt?

 

Ondernemers positief over effect van strategie op bedrijfsresultaat

Heeft uw onderneming een strategie? Hoe is deze tot stand gekomen en wat levert een strategie u wel of niet op? Deze vragen stonden centraal in het onderzoek naar strategievorming in het mkb. Een onderzoek opgezet en uitgevoerd door Magenta marketing, Adrome boekhouders en belastingadviseurs en Simmertwirre marketing en communicatie. Vijftig respondenten deden mee aan de enquête en dit zijn de resultaten:

 

Meerderheid van de ondernemers heeft een strategie

In pyjama naar de bruiloft

Voor zzp-ers is er Calimeromarketing. Voor multi-nationals Kotler. En alles wat daartussen zit, raakt marketingtechnisch tussen wal en schip. Bedrijven zonder marketingkennis in huis of zonder bureau met marketingkennis dobberen in een soort niemandsland waar geen regels voor bestaan.

 

Onderzoek: Strategievorming in het mkb

Hoe denkt u over strategie in het mkb? Heeft uw bedrijf bewust wel of geen strategie? Hoe is deze tot stand gekomen en wat heeft het (niet) opgeleverd? En als uw bedrijf geen strategie heeft, wat zijn hiervoor dan de belangrijkste redenen? Simmertwirre (marketing en communicatie), Adrome (belastingadviseurs & boekhouders) en Magenta (marketing) onderzoeken hoe ondernemers omgaan met strategievorming in het mkb en of er een relatie is tussen strategie en bedrijfsresultaat. 

Het belang van prioriteiten stellen

“Tip 5: Stel prioriteiten” Het is de vijfde starterstip uit Het Roze boekje van Magenta. Een klein boekje met vijf tips voor een goede start. Enkele jaren geleden konden starters het meenemen na een workshop over marktverkenning. In het boekje zijn praktijkcases opgenomen, voorbeelden en tips om succesvol uit de startblokken te schieten. Tip 5 is echter ook ver na de start nog steeds actueel.