Heeft uw onderneming een strategie? Hoe is deze tot stand gekomen en wat levert een strategie u wel of niet op? Deze vragen stonden centraal in het onderzoek naar strategievorming in het mkb. Een onderzoek opgezet en uitgevoerd door Magenta marketing, Adrome boekhouders en belastingadviseurs en Simmertwirre marketing en communicatie. Vijftig respondenten deden mee aan de enquête en dit zijn de resultaten:

 

Meerderheid van de ondernemers heeft een strategie

30% van de ondernemers heeft de bedrijfsstrategie aan het papier toevertrouwd. 57% geeft aan wel een strategie te hebben, maar niet op schrift. Slechts 3% van de ondernemers heeft geen strategie. Waarom niet? Bijvoorbeeld omdat er veel belanghebbenden zijn, er sprake is van een impulsieve bedrijfsvoering of er is simpelweg geen noodzaak of behoefte.

 

Strategievorming is vooral intern gericht

Voor het ontwikkelen van de strategie gaan ondernemers vooral te rade bij mensen die dicht bij henzelf of het bedrijf staan. Medewerkers, vrienden en kennissen, directieleden, het thuisfront, klanten en collega-ondernemers worden daarbij het vaakst genoemd. Externe adviseurs worden slechts met mate betrokken bij het strategieproces.

 

Buiten de gebaande paden denken is lastig

De grootste uitdaging bij het ontwikkelen van een strategie is toch wel buiten de gebaande paden denken, vinden ondernemers. Misschien niet helemaal verwonderlijk, want men valt immers terug op bronnen die dichtbij staan. Op de tweede plaats staat het implementeren van de strategie. Papier is gewillig, maar de praktijk blijkt vaak weerbarstiger zo blijkt uit de reacties.

 

Strategie levert omzet op

Het formuleren van een strategie levert wel degelijk resultaat op volgens de ondernemers. Maar liefst 75% geeft aan dat door het formuleren van een strategie een omzetverbetering is gerealiseerd in het afgelopen jaar. Naamsbekendheid is een goede tweede (58%), nieuwe producten en diensten scoort met 45% een derde plek. Mkb-ondernemers zijn positief en ambitieus. Ruim 75% streeft naar groei. Deze groei is vooral omzetgericht.

 

Gekozen groeistrategie niet per definitie de meest effectieve

Ondernemers zijn ambitieus. De top drie van meest gekozen groeistrategieën zijn het verhogen van omzet in bestaande markt, het introduceren van nieuwe producten en diensten, en samenwerken. Dit staat haaks op de studie Effectieve groeipaden in het mkb (MO 2015) dat concludeert dat een bedrijf overnemen, het betreden van buitenlandse markten en vergroten van naamsbekendheid de meest effectieve groeistrategieën zijn. Bijzonder is ook om te zien dat efficiënter werken door 44% wordt genoemd. Dit heeft namelijk geen enkel effect op de omzet.

 

Ondernemers positief over toekomst

De ondernemers hebben rooskleurige prognoses klaarliggen voor volgend jaar. Ruim 90% verwacht groei te realiseren, waarvan ruim 30% een groei tussen 5 en 10%. Slechts enkele respondenten verwachten een lagere omzet. Deze score wekt de indruk dat de positieve signalen over het economische herstel ook doordringen in het mkb.