“Oh, doe jij iets met marketing? Dat ken ik nog wel van vroeger: Product, Plaats, Prijs, Promotie. Zoiets toch?” Ja, zoiets. Maar dan zó-veel meer dan de 4P’s uit de schoolboeken en met een compleet andere insteek. Hoezo?

Wat het marketingvak interessant maakt (naar mijn mening althans) is het onderzoekswerk. Niet persé in de vorm van een enquête, maar juist het verdiepen in de markt, het bedrijf, de passie van de klant. En de beweegredenen van zíjn klant daarachter. Het geheel aan motivaties en percepties, het heroverwegen van mislukte pogingen en in kaart brengen van kansen. Daar komt geen P aan te pas. Het marktveld zit ook helemaal niet meer te wachten op bedrijven / aanbieders die werken vanuit de 4 P’s, ook niet vanuit 8 P’s. Juist het aansluiten op de klantvraag gebaseerd op een goed fundament is wat marketing interessant én effectief maakt.

Jouw Product is niet langer puur een P uit de marketingmix. Het is het geheel aan concrete eigenschappen en toegevoegde waarde wat een oplossing vormt voor datgene wat de klant zoekt. Latent of manifest. Het uitgangspunt is dus niet de specificaties van het product an sich, maar juist de oplossing die je klant zoekt en de eigenschappen die daarbij komen kijken.

Datzelfde geldt voor de andere P’s uit de marketingmix. Prijs is niet langer het bedrag achter het euroteken, maar de totale kosten die een klant moet maken om jouw product te verkrijgen. Inclusief dat uurtje rijden naar de IKEA, parkeergeld in hartje Amsterdam en de tijd die het kost om de aankoop te doen. Maar ook vragen als: is het product duurzaam verbouwd, welke gevolgen heeft de aankoop voor mijn dagelijkse leven en wat zijn mijn waarden en normen in deze? Denk ook aan webwinkels die kosten rekenen voor retourneren (en vergeet daarbij niet de gepercipieerde moeite die iemand moet doen als een product niet voldoet). Een complexe rekensom van motivaties, normen, waarden en cost of ownership. Beschouwen we de vroegere P van Plaats, dan gaat het niet puur en alleen om de fysieke plaats waar de aankoop kan worden gedaan, maar om het gemak voor een klant om de aankoop te doen en het product of de dienst te verkrijgen. Denk aan een kapsalon waar klanten bijvoorbeeld een knipafspraak boeken via Facebook of Twitter. Of een restaurant waar een tafel geboekt kan worden middels een appje. En daarin ligt ook de laatste P opgesloten: Promotie wordt communicatie. Of laten we het een stap verder doorvoeren: interactie. Kon je jouw marketingcommunicatie nog maar zo eenvoudig managen als de term Promotie doet vermoeden. Interactie vergt een compleet andere manier van communiceren, interacteren. En het belangrijkste: jouw klant verwacht dat je daar ook weer iets mee doet. Zie je de verbanden al? Daarmee kom je weer bij de input voor de oplossing die de klant van jou vraagt.

Marketing is buitengewoon boeiend. En soms is het verbazingwekkend hoe klakkeloos euro’s geïnvesteerd worden in losse onderdelen. Zonder samenhang, zonder klantperspectief, zonder visie. Een gesprek met een marketingdeskundige zou veel ondernemers serieus geld kunnen besparen. Door anders te investeren. Dingen achterwege te laten en andere activiteiten veel meer prioriteit te geven. Mijn nummer? 06-12151661.