Gevleugelde businesstaal is het. Missie, Visie, Kernwaarden. Lees het hardop en het doet denken aan de naamvallen van de Duitse taal: der, die en das. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als bedrijfskundig marketeer houd ik me uiteraard regelmatig bezig met het helpen formuleren van een missie en visie. Want het vormt het fundament onder menig businessplan. Boeiend is de waarde die door veel ondernemers aan de missie, visie en kernwaarden worden gehecht. Als doel op zich. 

 

Natuurlijk is een heldere missie en visie van belang. Maar niet als doel; als middel. En vooral voor bedrijven met personeel is het formuleren van een heldere missie en visie een goede zaak. Om te communiceren. Intern. Zodat iedereen weet waar het bedrijf voor staat, waar 'we' gezamenlijk naar streven en wat het bestaansrecht is. "Een man op de maan zetten", "Een personal computer op ieders bureau". Bij voorkeur is het formuleren van een missie en visie ook geen directieaangelegenheid. Niet iets dat achter gesloten deuren plaatsvindt, maar juist een gelegenheid om ook de peroneelsleden die het moeten uitdragen te betrekken. Dan draagt de wijze waarop een missie en visie wordt geformuleerd al direct bij aan het uitdragen daarvan. Heb je een eenmanszaak? Dan is de missie en visie vooral nuttig om lijn te houden, jouw toekomstbeeld concreet te maken. Waar sta jij voor? De punt op de horizon.

 

Wat veel belangrijker is, is wat jouw klant aan jouw missie en visie heeft. Misschien staat het nu onder het kopje Over ons op de website? In de inleiding van de brochure? Prachtig, maar daar heeft de klant feitelijk nog niks aan. Zoals de missie, visie en kernwaarden enkele van de aspecten van het skelet van je bedrijf en daarmee jouw merk zijn, zo is datgene wat de klant daadwerkelijk merkt, voelt, ervaart, proeft, ruikt of hoort over jouw merk van veel grotere waarde. Het ombuigen van de missie, visie en kernwaarden in klantwaarde: daar gaat het om. Onterecht ligt de focus vaak op het taalkundige frommelfeest rondom de missie en visie. Hoe krijgen we alles wat we willen zijn in één indrukwekkende zin? Hoe het dan verder moet, daar is te weinig aandacht voor.

 

Zoals al aangegeven, kan de manier waarop het 'hart van de zaak' wordt bepaald al bijdragen aan het succesvol uitdragen van deze harde kant van merkbouwen. Denk na over hoe jouw klant jouw merk ervaart. Ziet hij jouw merk daadwerkelijk als merk? Wat zijn kernwoorden die voor jouw klant onlosmakelijk met jouw bedrijf of merk samenhangen? Hoe waardevol is dat voor de klant? Komt een klant daarom terug of vertelt eigen ervaringen aan anderen? En leg dat eens naast je eigen perceptie of de collectieve perceptie van het personeel. In hoeverre wijkt het af? En in hoeverre dringt jullie missie, visie en kernwaarden door in de dagelijkse praktijk? Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen.